Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 22:08, số lượt xem: 102

Ngồi đây thấp thoáng ngày qua
Chiều buông đông lạnh loà xoà ánh sương
Chân trời góc biển ai thương
Đường xa phảng phất vấn vương bóng người
Cách tay xa mắt nhau rồi
Đêm về như thấy bồi hồi trong mơ
Hồn bay thơ thẩn đêm khuya
Trèo mây lượt gió đêm về tìm nhau

06:10 chiều 05.06.2013
chiều sương đổ chợt nhớ bóng ai đường xa