Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2019 19:44, số lượt xem: 87

Chiếc ghế bên vẫn hoang
Một mình ngồi đêm sang
Còn một chiếc không chủ
Chờ ngóng em bên đàng

Chiếc ghế anh ngồi đêm
Còn một chiếc ở bên
Nhiều khi in hình bóng
Giống em ngồi cõi đêm

Chiếc bàn ngồi ngoài hiên
Chỉ có một mình anh
Đêm về anh ngồi đó
Đề thơ để tặng em

Chiếc gối bên vẫn hoang
Mùa đông lạnh vô vàng
Thấm mùi tuyết sương đổ
Bên anh vẫn vắng nàng

08.00 đêm 17.01.2017
đêm đông thêm nhớ em