Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 18:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bounthanh Sirimoungkhoune vào 21/11/2016 20:59, số lượt xem: 166

Chợt choàng đứng ngó trời khuya
chợt thấy sao rụng bến bờ trời xa
chợt cầu chợt nguyện đêm khuya
chợt xin sông biển nối bờ gần nhau
chợt lòng lại nhớ đêm thâu
chợt mong chợt ngóng đêm sầu nhớ em
chợt ngóng hạt gió đêm lành
chợt hạt sương đổ lạnh lòng qua đêm
chợt ghi ghi mãi lòng thương
chợt thêm dòng lạnh thơ vương cõi sầu
chợt ghi thơ đến bao lâu
chợt thấy mùa đã phai màu trôi đi
chợt trông chợt ngóng đêm về
chợt chờ sương vẽ đêm khuya anh chờ
chợt chờ cho giảm cơn mưa
chợt xin tan lớp mây mù gặp nhau

08:30 đêm 26.01.2015
lòng như yêu ai khi chợt choàng nhớ duyên đời