Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 21:12, số lượt xem: 85

Chợt choàng đêm tỉnh giấc
Một mình chẳng có ai
Thơ thẩn thầm buông tiếng
Nghe trong lòng đâu đây

Chợt choàng thấy trong mơ
Hình bóng em như mờ
Hỏi ai vẽ dùm đó
Để đêm khỏi ngẩn ngơ

Chợt choàng cõi hoang vu
Nói sao trong đêm mờ
Một mình anh sống đó
Đêm nào cũng cầu mơ

Chợt choàng những đêm thưa
Ngồi đón bình minh về
Vẫn đề thơ sầu đó
Hồn lạc qua đêm khuya

09.00 đêm 19.10.2016
đêm nay hồn trôi thơ thẩn khuya