Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 14:23, số lượt xem: 109

Sao thấy rõ em nữa
Để ghi xuống từng đêm
Hỏi ai gọn lòng nhớ
Thời gian vẫn cầu xin

Sao cứ mãi xa nữa
Để anh ngóng từng đêm
Hỏi ai biết đường ngõ
Xa nhau đã bao năm

Sao cứ mãi ngóng trông
Để lòng trôi đêm hoang
Hỏi ai đêm khuya đó
Để gửi lời tới em

Sao cứ thơ thẩn đêm
Biết đường ngõ đâu tìm
Cách bóng xa lòng đó
Chỉ biết ngóng chờ tin

11:05 đêm 16.04.2013
chợt nhớ tới bóng em đêm nay