Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:10, số lượt xem: 105

Mùi thương mùi nhớ đâu nơi
Mùi đêm phảng phất bóng ai trong lòng
Mùi nhớ ngập nỗi đợi mong
Mùi xa mùi cách ngóng trông ai đền
Mùi nào lòng được lặng im
Mùi mây mùi gió từng đêm ngóng chờ
Mùi nào in bóng đêm khuya
Mùi nào cho nhớ cho vừa lòng đêm
Mùi nào in vết bên đường
Mùi nào ngồi ngóng đem thanh sương mờ
Mùi vắng thầm gọi trong mơ
Mùi mùi cưng mùi quý để chờ tặng ai

08.50 đêm 21.01.2012
đêm nay mùi lạnh lẽo ngập nhà