Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2019 07:41, số lượt xem: 65

Thương ai thương cả đường đi
Thương ai thương đêm khuya trăng mờ
Thương ai thương mãi ngày qua
Thương ai thương cả bóng khuya đêm về
Thương ai mà ngồi đến khuya
Thương ai ngồi tiễn trăng đi qua rèm
Thương ai đêm xuống thấy thèm
Thương ai mà chẳng lặng im trong lòng
Thưong ai đêm nhớ ngày mong
Thương ai sao gọn tấm lòng khi xa
Thương ai ngồi tiễn trăng tà
Thương ai mà vẫn loà xoà đêm mơ
Thương ai cho gọn lời chờ
Thương ai mà thấy bão mưa phủ đầy
Thương ai thương mãi đêm này
Thương ai mà lại chỉ say một nàng

11.00 giờ đêm 08.12.2016
trong lòng anh thấy nhớ em nhiều đêm nay