Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2017 20:11, số lượt xem: 91

Ánh trăng từng tuần đến
Cả ngàn năm chẳng quên
Tuần nào trăng vẫn nhớ
Chỉ sợ phủ mây sương

Ánh trăng còn vẫn nhớ
Lòng người sao lãng quên
Ngàn năm trăng vẫn có
Lòng anh chỉ có em

Tuần trăng nào vẫn thấy
Trăng đến rồi chào đi
Lòng anh đêm vẫn nhớ
Thì thầm từng đêm khuya

Ngàn năm lòng vẫn có
Một hình dáng bóng em
Ghi trên dòng thơ xuống
Đêm buồn chỉ có em

08:30 đêm 22.03.2016
thơ thẩn trò chuyện với tuần trăng đêm nay