Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/10/2019 17:57, số lượt xem: 87

Một ngày mấy lần mưa
Ánh trăng soi vật vờ
Lòng thươong yêu anh đó
Trôi về chốn xa mờ

Cuối trời ánh sao thưa
Ngồi ngó những đêm khuya
Như nhắc nhủ bên đó
Có em đang ngóng chờ

Một đêm trời đổ mưa
Hạt ngắng hạt mỏng thưa
Đưa cơn lạnh lòng đó
Như hạt mưa trên mi

Một lòng nhớ đêm khuya
Như vọng tiếng đôi chờ
Đêm nào vẫn nghe đó
Yêu thương chẳng nhạt thưa

08.30 đêm 28.02.2017
lòng đêm nay như đổ mưa