Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 15:34, số lượt xem: 201

Tới ai ai biết lòng đêm nay
hỏi ai ai hiểu đêm khuya này
nhớ thương bóng ai còn xa vắng
dù đêm ngồi ngóng ai hiểu đây

Ghi xuống dòng thơ gọn đêm này
lất phất hạt sương rỏ hiên ngoài
hạt dài hạt thưa đùa theo gió
gợn bao lòng nhớ mùa đông này

Hỏi lòng còn ai phảng phất đây
để ghi dòng thơ êm ấm đầy
lòng nhớ tới ai lang thang ấy
sao lòng bao năm mà chẳng hay

10:00 đêm 02.08.2014
lòng nhớ ai thương ai mà chẳng hay