Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2017 19:10, số lượt xem: 180

Chút thương chút bóng chút đường xa
Chút vân chút vướng chút trăng tà
Chút lạnh chút than trong lòng đó
Chút thầm chút nhớ cuối trời xa

Chút vui chút buồn những đêm khuya
Chút hoang chút vắng gió chiều đưa
Chút nhớ chút in trong lòng ấy
Chút vui chút buồn hỏi ai chia

Chút tìm chút kiếm bên đường xa
Chút nhạt chút nhoà lòng đôi khi
Chút thầm chút gọi trong lòng đó
Chút thở chút than những đêm khuya

Chút buồn chút lạnh lòng đổ mưa
Chút tình chút thương từng đêm ghi
Chút yêu chút tiếc trong lòng đó
Chút hoang chút hoang vắng lạnh bờ mi

11:05 đêm 25.03.2013
thơ tặng em Thơ khi xa nhau