Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2020 10:51, số lượt xem: 76

Tiếng trời than thở rồi thôi
Tiếng người để lại cả đời sấm vang

Thói đời đua sức đua tài
Số phận đường đời ai biết mai sau

Học hành cho giỏi hơn người
Đừng có nửa học nửa cười nửa chơi

Đường xa hỏi sức hỏi người
Hỏi số phận đời ai bán đâu mua

Hỏi trời có mấy bậc thang
Hỏi số giàu sang biết đâu mà tìm

Gửi thương một nhánh cây cành
Vợ chồng an lành chỉ có một đôi

Kiếp chim có cánh mới bay
Kiếp người chưa giỏi lại hay khoe đời

Đẹp lòng chẳng có khoe ai
Đẹp phấn đẹp sắc đêm ngày ngồi tô

Đêm về có một cơn mơ
Người gian thì cũng cầu mơ cả ngày

Xuân về hoa lại cười vui
Xuân đi thì cũng rụng rời xác xơ

Năm 2017