Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/11/2018 21:43, số lượt xem: 140

Sông nào cũng có hai bờ
Đời người cũng có giấc mơ ủ lòng

Nắng phai khi tới chiều buông
Đêm phai khi tới bình minh sáng về

Tiền sành cũng nhặt cũng bòn
Đừng chờ đừng ngóng của ngon với người

Đi đâu thì biết đường về
Đừng để đêm đến tối về kiếm nhau

Hãy ngồi gom lấy hạt sương
Gom lấy từng hạt cũng thường đầy lu

Xuân về thì báo cho hoa
Nhiều miệng thì báo cái điêu ngoa trên đời

Thấy tôm lại nhớ bà còng
Thấy ong lại nhớ hoa xuân đang về

Gửi nào mọc trên đất bằng
Cua nào mà bò thẳng hàng cua ơi

Vợ chồng đừng có quên đêm
Nước đục đừng có quên phèn hỡi ai

Mây nào không gió cũng bay
Bèo nào không gió dạt đầy bờ ao

Năm 2016