Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2018 20:34, số lượt xem: 76

Cầu mai giảm cơn mơ
Hồn đêm trôi lững lờ
Trôi xa miền nơi đó
Tận cõi khung trời mờ

Cầu mai giảm cơn mơ
Khỏi đêm thở than chờ
Một mình trong nhà đó
Khỏi lòng đêm đổ mưa

Cầu mai giảm cơn mơ
Khỏi thầm gọi đêm khuya
Thời gian sầu vắng đó
Khỏi hồn trôi lững lờ

Cầu mai giảm cơn mơ
Bóng em khuất sương mờ
Xin mai bên nhau đó
Khỏi nhắm mắt gây mơ

08.50 đêm 11.10.2016
cầu mai ngày có em bên