Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:30, số lượt xem: 92

Mờ sương mờ gió thời gian
Bóng em sợ nhạt phai tàn theo sương
Bao lâu cách trở đoạn đường 
Bao lâu ngồi ngắm sương rơi qua mùa
Đã lâu bao trạm thẩn thơ
Nhiều khi lòng thấy lòng bơ vơ canh dài
Thu đi đông tới lạnh ơi
Xin ai xin mượn tiếng cười thời gian

08.00 đêm 23.06.2012
trạm thời gian sầu vắng mượn nụ cười với ai