Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 20:31, số lượt xem: 94

Cơn nào trong lòng đêm nay
Cơn nào mà để cho say đêm về
Cơn nào thơ thẩn đến khuya
Cơn nào cũng chẳng phân chia nỗi buồn
Cơn nào cũng lạnh như sương
Cơn nào thì cũng bão vương mưa dầm
Cơn nào lòng cũng âm thầm
Cơn nào mà giảm nội tâm nhớ người
Cơn nào ngồi vẽ bóng người
Cơn nào thì cũng sầu vơi từng mùa
Cơn nào mà chẳng cay chua
Cơn nào thì cũng đêm thừa xa nhau
Cơn nào cũng đổ mưa ngâu
Cơn nào thì cũng buồn sầu đôi hai
Cơn nào cũng vọng trong tai
Cơn nào thì cũng đêm ngày vẫn xa

10.45 giờ đêm 19.09.2016
trong cơn thơ thẩn ngồi trong đêm mờ