Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2018 22:24, số lượt xem: 131

Tặng gì cho gọn đêm nay
Trời tặng cơn gió heo may lạnh hồn
Sao lòng cứ mãi mãi buồn
Tặng sao cho gọn đêm thương cuối trời
Xa nhau cách bến bờ nơi
Sao hiểu sao rõ lòng người khi xa
Chỉ xin cầu khấn đêm về
Một lòng một dạ hẹn thề trao nhau
Vầng trăng lơ lửng ngang bầu
Trời treo trăng đó đêm sầu hỏi ai
Xá chi với bước đường đời
Đêm sầu thơ thẩn đứng ngồi như trăng
Chẳng ai chẳng viếng chẳng thăm
Yêu thì cách trở đêm nằm nhớ nhung
Tặng nhau tặng cả tiếng lòng
Tặng cả cơn ngóng cơn mong tháng chờ

11.00 giờ đêm 16.11.2016
đêm nay lòng vơi vơi buồn nhớ em