Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 21:23, số lượt xem: 107

Cơn mưa rải rác dài qua đêm
Ngồi ngó hạt mưa rỏ xuống thềm
Óng ánh hạt mưa đêm thăm viếng
Bỗng dưng lòng hiện một bóng người

Cơn mưa đêm nay lòng chẳng yên
Ngồi ngó hạt mưa đổ xuống thềm
Lai láng ánh đèn đêm khuya ấy
Chẳng in vết ai dài qua đêm

12:10 đêm 16.10.2012
lạnh lùng với hạt mưa rơi