Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 19:00, số lượt xem: 211

Đường đời như mộng như mơ
nhiều cơn mơ lạnh thời gian thêm buồn
đông sang giá lạnh thấm sương
một mình một bóng buồn vương gót sầu
bao mùa trôi trải như mau
nỗi niềm tâm sự buồn sầu ai chia
mong trong đêm xuống mơ về
mùa đông đã cuối xuân về phố trang
hoa xuân khoe sắc khoe hình
điểm trang sắc bóng long lanh phố đường
xuân này cầu gặp hoa thương
đừng cho bên bóng bên đường vắng em.

08:50 đêm 29.08.2014
xuân này bên bóng bên đường đừng vắng em