Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 22:28, số lượt xem: 101

Cơn lạnh thoáng cảnh mùa đông
Sáng ra chẳng thấy nắng hồng như xưa
Ánh sương phủ ngập đường đi
Trong lòng sao thấy lậm lỳ nhớ ai
Xa nhau khuất bóng đêm ngày
Cộng thêm cơn gió heo may lạnh lùng
Kiếm đâu phong cảnh trời trong
Trăng vàng trời đẹp ngồi mong đêm ngày
Thiếu ánh trăng đừng đêm nay
Trời trong phủ ánh sương bay trắng ngời
Ngẩng lên mù cảnh sương rơi
Lòng người càng thấy mù khơi lạnh lùng
Bóng ai ngàn dặm xa xăm
Gửi theo sương tuyết hỏi thăm đông này

08:20 đêm 03.06.2012