Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2017 23:15, số lượt xem: 149

Sao lại có cơn gió lạc mùa đây
Lạc đường ngõ lạc lối trong đêm này
Sao lại đến viếng thăm trong đêm ấy
Anh chẳng gọi chẳng mời sao đến đây

Cơn gió nào thăm viếng dài qua đêm
Mà hiên ngoài bầu trời lại lặng im
Trong nhà đêm vẫn còn cơn gió đó
Ngó hiên ngoài ánh trăng đã xế rèm

Sao lại có cơn gió dài qua đêm
Mà chỉ có trong lòng dài năm canh
Trà trộn tiếng thầm tên theo cơn gió
Tiếng gọi em gọi em thầm thương xin

Cơn gió này chẳng mời cũng đến đây
Để lòng anh tê buốt giá đêm dài
Phòng ngủ lạnh nhà buồn trong đêm ấy
Nhớ tới em đêm nay thầm tên hoài

10:00 đêm 04.02.2016
lòng thơ tẩn như cơn gió lạc mùa đêm nay