Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 20:34, số lượt xem: 109

Cơn gió bấc đêm nay
Từ đâu thổi tới đây
Cào cấu tâm hồn ấy
Kéo dài cả đêm nay

Cơn mưa nào lại say
Lại in vết bóng ai
Đã trôi miền dĩ vãng
Sao hiện bóng đêm nay

Cơn bão tố nào đây
Sao thổi đến đêm nay
Đưa cả một hình bóng
Đã xa nhau lâu ngày

Cơn mưa nào đến đây
Trôi cả hồn đêm nay
Trôi theo bóng ai đó
Ai ngồi dỗ cơn say

09:45 đêm 24.01.2013
ai ngồi bên anh dỗ cơn say