Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 20:24, số lượt xem: 116

Cơn gió chiều heo may
Gợn cho hồn nhớ ai
Trôi dài thời gian ngóng
Lòng vẫn nhớ đêm ngày

Cơn nhớ biết hỏi ai
Man mắc trong mơ dài
Giờ trôi đi đâu đó
Hay mờ ảo theo mây

Cơn thương nhớ nhớ hoài
Trong mộng đó là ai
Tên vẫn còn in nét
Mà chẳng biết là ai

Cơn mơ gọi tên hoài
Thương thầm nhớ trộm ai
Lầu thơ ghi trên giấy
Mà chẳng thấy gặp ai

09:50 đêm 03.11.2012
kiếm tìm duyên đời mà chẳng thấy ai