Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 20:34, số lượt xem: 78

Có ai bên cạnh uống trà
Có ai vớt ánh trăng tà bên anh
Có ai bên cạnh ngắm trăng
Có ai bên bóng năm canh lạnh sầu
Có ai chia sẻ nỗi ngâu
Có ai bên cạnh nỗi sầu từng đêm
Có ai giúp tìm bóng em
Có ai cho gửi lời thương anh chờ

10.30 đêm 07.07.2016
thơ thẩn mình đêm