Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:20, số lượt xem: 118

Có ánh trăng đêm nay
Có từng hạt trăng rơi
Có từng lờì ghi xuống
Có từng tiếng gọi mời

Có ly trà đêm hoang
Có lời gọi tên nàng
Có lời thầm thương đó
Có lời nhớ lời thương

Có lời buồn thở than
Có ánh sao trắng ngàn
Có tiếng tim đổ gọi
Có tiếng nói nhớ nàng

Có hồn trôi đêm hoang
Có bao lần kiếm nàng
Có đầy giông tố phủ
Có trong mơ thấy nàng

09:00 đêm 23:12.2013
trong lòng than thở nhớ ai đêm nay