Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 21:56, số lượt xem: 100

Ngồi ngó khung trời mây trắng bay
Hoà tiếng thông reo chiều hoang say
Thả hồn trôi theo miền xa đó
Lòng như thương nhớ một bóng ai

Ngồi ngó khung trời thơ thẩn xa
In vết bóng ai vẫn mặn mà
Thời gian ngập phủ mùi thương ngóng
Còn chút lá lòng vẫn thiết tha

09.30 đêm 13.01.2012
sao trong lòng cứ thiết tha nhớ em