Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 23:12, số lượt xem: 162

Còn đâu chiều nắng thu vàng
Đông chợt choàng đến miên man cửa chờ
Ngoài hiên sương phủ trời khuya
Sao lòng vẫn thấy lậm lỳ nhớ ai
Thời gian trôi chảy quá dài
Chân trời bờ bến đâu nơi cho tìm
Duyên tình vẫn thấy lặng im
Đường đời số phận vẫn tìm trong mơ

10:30 đêm 08.06.2012
cầu duyên đời đừng ở trong mơ