Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2019 20:26, số lượt xem: 86

Chập chừng cơn gió chiều nay
Lất phất từng hạt đong đưa cây cành
Ngó cây cỏ lá vui xuân
Chiều buông cánh én xuôi vần trời vui
En bay như báo lòng người
Chân trời góc biển xa xôi đường về
Bên đó một bóng anh mê
Chờ én chiều đến gửi đi đôi lời
Mong cho đến chốn xa xôi
Mong sao đưa tới lòng người anh thương
Xin đừng lạc ngõ ngẻo đường
Để anh chờ ngóng đêm buông trăng về
Để khỏi phải gửi trăng đi
Để khỏi ngồi ngóng ngồi chờ gửi trăng

08.30 giờ đêm 06.01.2017
ngồi ngó cánh én bên Úc viết bài thơ này