Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2017 20:58, số lượt xem: 129

Tà dương chiều nay ngó thêm say
Trà trộn hạt nắng chiều đâu đây
Anh ngồi mình anh thơ thẩn ngắm
Lòng gọi tới em sao em hay

Tà dương đưa màu đẹp ngất ngây
Ngập mùi hoa xuân toả đâu đây
Có ai tri kỷ đêm nay đó
Cạn chén trà khuya lòng buồn thay

07:50 đêm 24.09.2012
cạn chén trà khuya lòng buồn thay