Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 17:49, số lượt xem: 93

Sao lại có gió chiều hôm nay
Đưa những cơn lạnh lạnh heo may
Gom bao câu chuyện trôi qua ấy
Đổ ngập lòng anh chiều hôm nay

Sao gió đưa buồn chiều hôm nay
Gợn trong lòng nhớ một bóng ai
Dưng dưng đổi lạnh lạc mùa đó
Gió đến phiền não lòng buồn say

10.00 đêm 09.10.2013
chiều buông gió thổi lòng vắng vắng sầu