Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 20:18, số lượt xem: 106

Nén hương đêm nhớ trôi dạt dào
Đưa mùi thầm thương khắp trời cao
Lời thầm lời thương bao năm gọi
Ghi xuống dòng thơ thấy nghẹn ngào
Đường ngõ nào đây biết gửi trao
Xếp gọn trong thơ đã dài lâu
In vết bóng ai miền mong đợi
U hoài thời gian buồn buồn sâu

08.30 đêm 11.01.2013
nén hương lòng không biết bay về đâu