15.00
Đăng ngày 05/06/2017 22:46, số lượt xem: 194

Hồn lang thang về đâu
Xa xa gợn lòng sầu
Từng mùa trôi xa vắng
Thời gian ngóng bao lâu

Đêm nay hồn về đâu
Ngồi ngó hạt mưa sầu
Rơi dài qua đêm vắng
Duyên tình biết nơi đâu

Hồn trôi dạt về đâu
Bao mùa đã thay màu
Từng trạm trôi đi đó
Thương nhớ biết tìm đâu

Xa vắng biết bao lâu
Đêm nay mưa thêm sầu
Ngồi ghi dòng thơ xuống
Lòng thêm buồn biết bao

09:20 đêm 09.03.2014
trời mưa dài cả tuần ghi bài thơ này lạnh lạnh lòng