Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2019 20:13, số lượt xem: 75

Đêm nay anh ngồi ngóng
Trong lòng buồn biết bao
Nhớ thương ai đâu đó
Lòng đêm thấy xôn xao

Đêm nay anh ngồi ngóng
Ngồi buồn đếm trăng sao
Chờ tuần trăng trôi đến
Bạn đời trăng với sao

Đêm nay anh ngồi ngóng
Ngó mây gió trời cao
Nơi khung trời xa đó
Nhớ em nhớ biết bao

Đêm nay anh ngồi ngóng
Lòng đêm thấy nôn nao
Tiếng tim rụng rơi đổ
Nhớ thương biết nói sao

11.00 đêm 30.01.2017
ngồi ngó trời đêm chợt nhớ em