Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/09/2019 21:40, số lượt xem: 64

Biết lòng đêm nhớ ai
Biết từng tiếng thở dài
Biết mình xa nhau đó
Biết sẽ có ngày mai

Biết trong lòng đêm nay
Biết đề thơ nhớ người
Biết ly trà không chủ
Biết sương đổ đêm nay

Biết tiếng thầm trên môi
Biết đứng đứng lại ngồi
Biết đôi mình xa đó
Biết trong lòng nhớ người

Biết anh yêu em rồi
Biết cách trờ bờ nơi
Biết lòng đêm vẫn ngóng
Biết chờ trông một người

09.00 đêm 17.02.2017
biết trong lòng ngóng chờ em