Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 20:51, số lượt xem: 150

Biết đâu duyên số đường đời
Biết đâu bão tố rụng rời thời gian
Biết đâu mưa bão phũ phàng
Biết đâu đời thấy đêm hoang một mình
Biết đâu phố vắng đường im
Biết đâu duyên nợ vấn vương nát lòng
Biết đâu ngồi đợi ngồi mong
Biết đâu ngồi ngóng thời gian chẳng chờ
Biết đâu trong mộng trong mơ
Biết đâu lòng thấy ngóng chờ bóng ai
Biết đâu tim đổ nhớ hoài
Biết đâu mà kiếm hỏi ai bây giờ
Biết đâu hồn nhớ đêm khuya
Biết đâu lòng thấy lậm lỳ tiếc thay
Biết đâu đường ngõ hỏi ai
Biết đâu mà ngóng đêm ngày gặp nhau

11:05 đêm 31.01.2013
biết đâu đời thấy đêm hoang một mình