Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:29, số lượt xem: 107

Ngó sương đêm nay đã mùa thu
Từng năm trôi đến rồi lại đi
Để lại ánh sương cho anh nhớ
Chờ ngắm bóng tiên bầu trời khuya
Sương phủ bầu trời trắng mịt mờ
Anh chờ ngắm tiên cho đến khuya
Ngồi kiếm ngồi mong thầm tên gọi
Chờ tiên hiện bóng bay bay về

08.00 đêm 06.08.2016
nhớ em ngồi chờ tiên đêm