Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2016 18:17, số lượt xem: 184

Lá thông trên đồi reo
phe phẩy cơn gió chiều
tiếng vui đùa với gió
thấy mát mẻ thiên nhiên

Nghe bao tiếng thông reo
như tiếng thầm bên tai
phảng phất từng đêm ấy
lòng như nhớ tới ai

Cơn gió chiều đêm nay
đùa giỡn lá thông gầy
như tiếng lòng vẫn thấy
tiếng thầm gọi tên ai

Bao nhiêu tiếng thầm tên
như tiếng thông chiều hôm
sao gom nhặt ngồi đếm
để cho lòng lặng im

08:00 đêm 12.12. 2014
tựa đề của em, sao gom tiếng gọi thầm nhớ nhau