Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:25, số lượt xem: 84

Bao nhiêu lời gọi thầm nhớ thương
Bao nhiêu dòng thơ lạnh từng đêm
Bao nhiêu lầu thơ ngồi xếp đó
Bao nhiêu đường ngõ bão tố vương

Bao nhiêu lần buồn gọi tên em
Bao nhiêu lần nghe tiếng trong tim
Bao nhiều nén hương lòng đêm gửi
Bao nhiêu lần mời chờ ngóng em

08:30 đêm 16.09.2013
sao lại nhớ bóng ai trong thời gian qua