Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 20:45, số lượt xem: 89

Chiều nay chợt nhớ bóng em
Ngồi đây nhắm mắt kiếm tìm trong mơ
Ghi dòng mực lạnh trong thơ
Gửi mây gửi gió bao giờ tới nhau

Chiều nay lòng thấy nhớ thêm
Chiều nay im gió lá im song ngoài
Thương thầm nhớ trộm ai hay
Chiều thu sương phủ đêm này nhớ em

08.00 đêm 16.07.2012
gửi mây gửi gió bao giờ tới nhau