Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 21:20, số lượt xem: 137

Ly trà ấp ủ thời gian
Nhiều đêm lạnh lẽo hoang tàn cơn mơ
Liêu siêu trăng bóng nghiêng mờ
Bức tranh sao vẽ trong mơ bóng người
Hoạ sĩ nào giỏi đâu nơi
Sao vẽ cho rõ bóng người trong tranh
Rõ hình rõ nét đêm thanh
Khỏi vẽ trong mộng mỏng manh tìm người
Khỏi trôi theo mộng đêm vơi
Khỏi gửi theo gió hồn trôi lững lờ
Khỏi gửi ánh mắt cho hoa
Khỏi gửi mây gió trăng tà đêm khuya
Kiếm ai vẽ bóng em cho
Hỏi ai đường ngõ khỏi buồn đêm thanh
Ai vẽ rõ bóng trong tranh
Ai thêu hình dánh bóng em khỏi mờ

11:45 đêm 15.10.2012
ngó khung trời xa lòng thêm nhớ người