Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 20:32, số lượt xem: 80

Năm nay đông đã tới rồi
Lọt cành sương đổ trắng ngời đêm thanh
Ánh trăng mờ ảo sương đêm
Ngồi nhờ sương vẽ dùm anh bóng người
Xa nhau đã mấy mùa rồi
Đêm nay sương phủ mù khơi lạnh lùng
Bão mưa lòng đổ đêm đông
Mền chăn sao ấm cõi lòng nhớ mong
Đông này ai vẽ bóng em
Nhờ sương đông đã lạnh lùng qua đêm
Sương chẳng vẽ bóng cho anh
Ngồi khoe sương đổ mỏng manh đêm này

09:35 đêm 18.06.2013
ngồi phơi sương quá nửa đêm mà
không thấy lạnh đêm nay