Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:08, số lượt xem: 66

Trong sương như vẽ bóng người
Hỏi ai đường ngõ đưa lời mời em
Linh sầu một nén vẫn xin
Biết đâu đường ngõ mà tìm gặp nhau
Đông sang đã đổi thay màu
Bầu trời sương phủ lạnh thâu canh dài
Gió chen khe cửa lạnh ơi
Lén lén thầm gọi tên ai trong lòng
Sương chẳng vẽ bóng đêm thanh
Cỏ cây im lặng mỏng manh lạnh lùng
Ai vẽ cảnh vật buồn tanh
Sương chẳng in bóng cho anh khỏi buồn
Nén hương lòng vẫn cầu xin
Bóng em ai vẽ để đền lúc xa

08:15 đêm 14.07.2013
ngồi vẽ nét bóng người trong
sương đông đêm nay