15.00
Đăng ngày 03/08/2017 21:32, số lượt xem: 116

Hỏi lòng còn nhớ ai không 
Ngồi xuống thơ thẩn sầu đông một mình
Bầu trời sương phủ trăng tình
Bao cơn giông tố bày trình với ai
Lòng anh vẫn nhớ chẳng phai
Đêm nay vẫn nhớ bóng người trôi xa
Ngồi đây lòng bỗng chợt mưa
Trăng đông mờ ảo vật vờ buồn ơi

09.00 đêm 23.06.2012
ngồi buồn với trăng đêm nay