Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 20:49, số lượt xem: 90

Bỏ lại tàu lá mùa thu
Bỏ lại lời ngóng lời chờ lúc xa
Bỏ lại cơn gió qua mùa
Bỏ lại cơn lạnh hoang vu đêm sầu
Bỏ lại cơn nhớ biết bao
Bỏ lại lời tiếc lời chào tặng nhau
Bỏ lại hạt trắng sương màu
Bỏ lại cơn nhớ canh sầu qua đêm
Bỏ lại hình dáng đêm in
Bỏ lại lòng nhớ biết tìm đâu nơi
Bỏ lại đêm vắng trăng vơi
Bỏ lại lời gửi lời mời theo mây
Bỏ lại từng hạt sương rơi
Bỏ lại vết dấu bóng ai nhạt mờ

09:30 đêm 04.12.2013
ngồi thơ thẩn hiên ngoài ghi bài thơ này