Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2017 20:41, số lượt xem: 122

Bến bờ sông đêm vắng
Chẳng còn hình bóng ai
Bơ vơ dạo bước ngắm
Lăn tăn ánh trăng sao

Bến bờ sông sao thấy
Vắng lặng chẳng bóng ai
Dạo bước thơ thẩn ngóng
Như nhớ hình bóng ai

Bến bờ kia cũng vắng
Lặng lẽ ánh đêm trôi
Ngồi ngó đêm nay đó
Cũng chẳng có bóng người

Bến bờ sông đêm nay
Lặng lặng trong canh dài
Hỏi ai trong lòng đó
Gọi thầm khẽ tên hoài

09:50 đêm 21.05.2013
đi qua bờ sông, đậu xe lặng lặng
ngồi viết bài thơ này lòng nghĩ tới ai