Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2019 21:28, số lượt xem: 73

Ngó đường ngập bóng sắc điểm trang
Trời xanh hoa đẹp đón xuân nàng
Bóng người dạo bước mùa xuân đến
Bóng nào là em trên phố đường

Như tiếng thì thào bông hoa đêm
Tô màu tô sắc đón mai sang
Như tiếng lòng đêm đang đòi hỏi
Đường nào đây mới thấy em

Bên đường rộn rã bóng hình xuân
Daọ bước tìm em đã bao lần
Xuân này vẫn vắng một hình bóng
Một bóng anh mong một bóng cần

Dạo bước phố xuân có mình anh
Tìm kiếm đường nào cũng vắng em
Thở than trên môi quay về đó
Để lại bên đường phủ bóng xuân

10.30 giờ đêm 09.01.2017
bên đường ngập bóng xuân mà
lòng người chẳng có xuân