15.00
Đăng ngày 23/07/2017 22:22, số lượt xem: 112

Trời trao sương tuyết hoàng hôn
Phủ ánh trăng sớm phủ hồn từng đêm
Phủ ánh nguyệt bóng qua rèm
Tiễn đưa bóng nguyệt qua đêm chẳng còn
Tìm đâu bóng nguyệt đêm dông
Mờ phai sương tuyết hỏi thăm nơi nào
Nhạt nhoà phủ ngập trăng sao
Biết đâu đường ngõ thương chào tới nhau
Ngồi xuống thơ thẩn biết bao
Dạt dào sương tuyết trời cao phủ mờ
Đêm nay ngồi xuống đến khuya
Chợt thương chợt nhớ đậm đìa trong tâm
Bơ vơ đêm vắng lầm than
Cầu cho bóng nguyệt vẫn còn bên anh

09.10 đêm 02.06.2012