Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 18:39, số lượt xem: 210

Đêm mơ anh vẽ một bức tranh
biết bao thời gian vẽ chẳng song
bao năm bức tranh ẩm ướt đó
phủ ngập bão mưa gió xuôi vòng

Sao tô sao vẽ bức tranh song
để ngắm đêm khuya cho ấm lòng
để ghi bức tranh kỉ niệm đó
để in để nhớ lúc lòng mong

Gom mãi thời gian từng đêm thanh
ngồi in ngồi nhớ trong bức tranh
gom mãi trong cơn mơ dài ấy
chẳng rõ bóng ai cho vẽ xong

Sao thêu sao dệt bức tranh đêm
khỏi gọi thầm tên đêm khuya nằm
bóng hình như ai đêm khuya đó
chẳng rõ từng nét để cho xong

10:45 đêm 23.08.2014
ngồi chợt nhớ hình bóng khuya, chẳng rõ nét đêm nay