Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2017 10:38, số lượt xem: 120

Một chữ Thơ anh giữ không nhạt mờ
Dù có vơi có sầu nhuộm bão mưa
Anh vẫn con giữ mãi dù xa ấy
Vẫn gọn bên lòng anh dù cách bờ

Không phải mùi phải vị xót trong thơ
Anh vẫn cưng vẫn quý từng đêm về
Một đoá hoa hoa mơ chờ nhau gặp
Đừng có để mây khói xoá em mờ

Anh vẫn gom gom mãi từng cơn mơ
Hồn đêm khuya trôi mãi trôi lững lờ
Dạt dào đêm buồn sầu một mình đó
Gửi lòng thương lòng nhớ cuối trời mờ

Ngó bầu trời lang đãng phủ mây mù
Có bên trời một bóng lòng anh mê
Gió đêm lành lạnh chen khe cửa
Lòng anh đêm len lén gọi chữ Thơ

10:30 đêm 15.12.2015
vẫn lén lén gọi thầm tên em trong mơ