Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 21:19, số lượt xem: 152

Chiều nay thơ thẩn mùa thu sang
Thu đưa cơn lạnh lòng đêm buông
Lá thu như nhắc cơn buồn ngóng
Đã mấy năm qua lòng thấy buồn
Chiểu nay thấy nhớ nhớ bên đường
Bóng ai để lại lại cho thương
Chẳng còn vết nào in đâu đó
Lòng lạnh lạnh nhớ chiều thu sang
Hỏi ai vẽ cho hình bóng nàng
Đã khuất hình dáng trạm thời gian
Chẳng còn vết nào in đâu đó
Vẫn còn trong thơ lời nhớ nàng

06:50 chiều 11.04.2014
chiều lang đãng bên đường nhớ em